www.sbn-law.com
български | english
 
 

undefined undefined The Legal 500 - The Clients Guide to Law FirmsIFLR1000
Spasov & Bratanov Lawyers' Partnership has a top tier ranking in the IFLR1000

Бойко Братанов
Процесуално представителство и съдебно разрешаване на спорове, Публично и данъчно право, Корпоративно право, сливания и придобивания, Дружествено управление

Боримир Тончев
Корпоративно право, сливания и придобивания, Проекти и околна среда

Валентина Кръстанова
Корпоративно право, сливания и придобивания, Търговско право и несъстоятелност

Васил Хаджов
Банково право и финансиранe, Корпоративно право, сливания и придобивания, Търговско право и несъстоятелност, Проекти и околна среда

Георги Спасов
Антимонополно и конкурентно право, Банково право и финансиране, Дружествено управление, Търговско право и несъстоятелност

Деница Колева
Корпоративно право, сливания и придобивания, Търговско право и несъстоятелност

Жана Джамбазова
Процесуално представителство и съдебно разрешаване на спорове, Проекти и околна среда, Публично и данъчно право, Вещно право

Ина Райкова
Банково право и финансиране, Корпоративно право, сливания и придобивания

Ирина Станимирова
Вещно право, Процесуално представителство и съдебно разрешаване на спорове

Кремена Янева-Иванова
Антимонополно и конкурентно право, Процесуално представителство и съдебно разрешаване на спорове

Мехмед Яръмкашев
Процесуално представителство и съдебно разрешаване на спорове, Корпоративно право, сливания и придобивания

Надя Хаджова
Банково право и финансиране, Корпоративно право, сливания и придобивания

Найден Райчинов
Корпоративно право, сливания и придобивания, Дружествено управление

Петър Дянков
Банково право и финансиране, Корпоративно право, сливания и придобивания

Владимир Ташев
Корпоративно право, сливания и придобивания, Процесуално представителство и съдебно разрешаване на спорове

CURRICULUM VITAE

Име

Александър Богомилов Янкулов

Националност

България

Образование

2009 – Магистър по право, Софийски университет, Юридически факултет

2003 – 2004 – Студент по програма Сократ/Еразъм, Университет Виадрина, Германия

Професионален

опит

2009  сега Адвокат, Адвокатско съдружие „Спасов и Братанов“

2004 – 2008 Помощник-адвокат, Евро Лигал Груп ООД

Професионално членство

Софийска адвокатска колегия

Езици

Английски, немски

CURRICULUM VITAE

Име

Боримир Людмилов Тончев

Националност

България

Образование

2011 – Магистър по право, Софийски университет, Юридически факултет

2005  Magister Juris Internationalis, Университет „Юстус Либих“, Гисен, Германия

Професионален опит

2012 – сега – Адвокат, Адвокатско съдружие „Спасов и Братанов“

2005 – 2012 Сътрудник, Адвокатско съдружие „Спасов и Братанов

Професионално членство

Софийска адвокатска колегия

Езици

Английски, немски

CURRICULUM VITAE

Име

Бойко Николаев Братанов

undefined undefined

Националност

България

Образование

1995 Магистър по право, Софийски университет, Юридически факултет

Други професионални позиции

2000 – 2016 - Научен сътрудник, Институт за държавата и правото, Българска академия на науките, София

Професионален опит

1999  сега Съдружник, Адвокатско съдружие „Спасов и Братанов“

1998  Адвокат, Адвокатско съдружие „Братоев, Конов, Спасов и Мичев“

1997  Стажант-адвокат, Софийски градски съд

Професионално членство

Кюстендилска адвокатска колегия

Езици

Английски, руски

Публикации

Публикации на български език

„Дискусионни изменения в Закона за данък върху доходите на физическите лица (в сила от 01 януари 2010 г.)” 2010 г., 2004 г., студия, публикувана в сборника Научни трудове на ИПН, Том V (2008).

Прихващането като способ за погасяване на публични вземания (данъчни аспекти), в сп. Правна мисъл, кн. 3/2007 г. (на български език)

“Данъчноправен режим на юридически лица с нестопанска цел”, 2004 г. , студия, публикувана в сборника Научни трудове на ИПН, Том І (2004).Публкации на английски език

Structuring cross-border securitisations in Bulgaria” (допълнена статия) м. май 2007 г. в публикувано в “Global Securitisation and Structured Finance 2007”

“Structuring cross-border securitisations in Bulgaria”; May 2006, published in “Global Securitisation and Structured Finance 2006”;

New developments in Bulgarian Securitisation Law”, March 2004, published in Global Securitisation and Structured Finance 2004”.

CURRICULUM VITAE

Име

Деница Георгиева Колева

Националност

България

Образование

2015 – Магистър по право, Софийски университет, Юридически факултет

Професионален опит

2016 – сега – Адвокат, Адвокатско съдружие „Спасов и Братанов“
2013 – 2015 – Стажант, Адвокатско съдружие „Спасов и Братанов“

Езици

Английски

ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ

Име

Георги Иванов Спасов


undefined undefined IFLR1000

Националност

България

Образование

1988 – Магистър по право, Софийски университет, Юридически факултет

1995 – LL.M. (Лондон) Банково и финансово право

Следдипломна

квалификация

Ноември 2000 – Обучение по европейско право, Ти Ем Си Асер Институт, Асер Колидж ъф Юръп, Хага, Нидерландия

Ноември/декември 1998 – Европейско право, Ти Ем Си Асер Институт, Асер Колидж ъф Юръп, Хага, Нидерландия

Юни/юли 1997 – Европейско банково право, Университетски колеж по право, Лондон

Правни аспекти на международните финанси, Лондон (сертификати)

1993 – 1994 – Банково и финансово право, Куин Мери & Уестфийлд Колидж, Университет Лондон, Обединено кралство

Интензивен курс по немско търговско право, София (сертификат)

Септември 1989 – август 1990 – Търговско и банково право, ценни книжа, Университет Сока, Хачиоджи, Япония

Международно право и международни отношения, Софийски университет, Юридически факултет

Други професионални позиции

1988 – сега – Асистент, Софийски университет, Юридически факултет

Професионален опит

1999 – сега – Управляващ съдружник, Адвокатско съдружие „Спасов и Братанов“

1993 – 1999 – Съдружник, Адвокатско съдружие „Братоев, Конов, Спасов и Мичев“

1991 – 1993 – Старши юрисконсулт, ТСБанк АД (преструктурирана през1997 г.)

1988 – Стажант – юрист, Софийски градски съд

Професионално членство

Софийска адвокатска колегия

Международни конференции

Септември 2000 – Съорганизатор, Работна среща, 18-ти Международен симпозиум по икономически престъпления, Джийзъс Колидж, Кеймбридж, Обединено кралство

Ноември 1997 – Лектор, Промени в Европа: От Рим до Маастрихт и Амстердам, НДК, София

Октомври 1997 – Лектор, Закон за банкови кризи и несъстоятелност на банките при икономиките в преход, ЕБВР, Лондон, Обединено кралство

Януари 1996 – Лектор, Форум на българските емитенти и инвеститори, Шератон, София

Май 1995 – Лектор, Развиващите се финансови пазари и международните финансови институции, ЕБВР, Лондон, Обединено кралство

Езици

Английски, руски

Публикации

Списък на публикациите на английски език:

The International Comparative Legal Guide to: Cartels & Leniency 2008: Chapter 7 – Bulgaria, p.34-38.Global Legal Group. (с Александър Ангелов)

Structuring Leveraged Acquisitions in Bulgaria. International Financial Law Review – Mergers and Acquisitions 2004. p. 100 – 103 © Euromoney Insitutional Investor 2004, London, UK. (с Васил Хаджов)

Securitisation in Bulgaria. Global Securitisation and Structured Finance 2003. p. 260 – 263. © 2003 Globe White Page, London, UK.

ESCO Cross-border and Internal Financing. International Financial Law Review – Structured Finance Yearbook 2003. p. 55 – 56. © Euromoney Institutional Investor 2003, London, UK. (с Жана Джамбазова).

Regulatory Issues of the Banking Crisis in Bulgaria, (chapter in) “Bank Failures and Bank Insolvency Law in Economies in Transition”, Kluwer International Publishing Group, due in 1998/9

Legal Aspects of Access to the Capital Market, International Bar Association Eastern European Forum Newsletter, Summer 1996, v. 6, No. 1; (reprinted in) International Bar Association Capital Markets Forum 1996 Yearbook

Starting from the ground Zero: The New Bulgarian Securities Act, (chapter in) Emerging Financial Markets and International Financial Institutions, (co-ed. Andenas, M. and Norton, J.), Kluwer International Publishing Group, 1996

Civil and Commercial Law Reform in Bulgaria, International Bar Association Bulletin, autumn-winter 1993

Commercial Banks in Bulgaria, (co-author), Bulgarian Quarterly, autumn-winter 1992

An Overview of the New Bulgarian Constitution, Austrian Journal of International and Public Law, 44, 1992Списък на публикациите на български език:

„Правно положение на клоновете на чуждестранни лица и сделки с предприятията им“. “Търговско право”, бр. 3/2013 г., с. 83 –97.

За лихвата при договора за банков кредит. Правни изследвания в памет на професор Иван Апостолов. с. 325 – 340. София, 2001 г. изд. Улпиан ЕООД

“Въпроси на кредитирането в практиката на Съда на Европейските Общности”. “Търговско право”, бр. 4/1999 г., с. 38 –48.

“Търговия с акции, получени безвъзмездно по реда на чл. 23а ЗППДОП”. “Собственост и право”, бр. 5/1997 г., с. 63 – 66.

“Вторичен пазар на ценни книжа и тяхното публично предлагане”. “Финансов форум”, бр. 4/1997 г. с. 14 – 18, (препечатки в : “Финанси и право” (дайджест) и в-к “Български бизнес”)

“Обявяването в несъстоятелност по смисъла на чл. 125, ал. 1, т. 4 от Търговския закон”. “Търговско право”, бр. 2/1997 г., с. 29 – 36.

“Юридическа рамка на чуждестранните инвестиции на българския капиталов пазар”. “Пазар и право” (дайджест), август 1996 г. с. 42-45.

“Влиянието на Международния валутен фонд, Световната банка и асоциирането с Европейската Общност върху моделирането на българското банково законодателство”. “Търговско право, бр. 3/1995 г. с. 13-23.

“Лондонската фондова борса”. “Търговско право, бр. 1/1995 г. с. 34-38.

Фондови борси и борсова търговия, (т. 1 - 8 от глава трета, Дял втори) в: Ценни книжа. Фондови борси. Инвестиционни дружества. София, ИК “Труд и право”, 1995 г. , с. 216 – 257.

Закон за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества. Кратък коментар. ИК “Фенея”, София, 1995 г. с. 57-80.

“Проблеми на съотношението на съпружеската имуществена общност с имуществото на съпруга едноличен търговец", сп."Търговско право", 3/93, с. 31 – 40.

"Търговските банки в България", (съавтор), "Бългериън куотърли", есен-зима 1992, с. 127 – 141.

"Кворум, мнозинство и присъствие на Общото събрание на акционерите", сп."Търговско право", 3/92, с. 21 – 27.

“Вписване на ценни книжа на японските фондови борси” - сп."Търговско право", 1/92, с. 22 – 25.

"Causa" и "consideration" /сравнително правно изследване/ Годишник на СУ,Юридически Факултет, т. 85, 1992, с. 103 – 130.

Сборник казуси по облигационно право, (участие), София, 1991 г.

CURRICULUM VITAE

Име

Ирина Руменова Станимирова

Националност

България

Образование

2000 – Магистър по право, Софийски университет, Юридически факултет

Професионален

опит

2009  сега Адвокат, Адвокатско съдружие „Спасов и Братанов“

2005 – 2009 Старши правен консултант, Адвокатско дружество „Цветкова, Бебов и партньори“ (Ландуел България), асоциирано към ПрайсуотърхаусКупърс България

2001 – 2005 – Правен консултант, Нотариална кантора на Нотариус Весела Червенкова, вписана под № 210 в регистъра на Нотариалната камара на РБ

Професионално членство

Софийска адвокатска колегия

Езици

Английски, немски

CURRICULUM VITAE

Име

Жана Милкова Джамбазова

Националност

България

Образование

1992 – Магистър по психология, Софийски университет, Философски факултет

1991 – Магистър по право, Софийски университет, Юридически факултет

Професионален опит

2001  сега Съдружник, Адвокатско съдружие „Спасов и Братанов“

1996  Ръководител правен отдел, „КПМГ България“ ООД

1994  Старши адвокат, Прайс Уотърхаус (България)

1991  Юрист, Министерство на финансите, Данъчна служба София

1990  Стажант-юрист, Софийски градски съд

Професионално членство

Софийска адвокатска колегия

Езици

Английски, руски

CURRICULUM VITAE

Име

Кремена Иванова Янева – Иванова

Националност

България

Образование

2007 – Магистър по право, Софийски университет, Юридически факултет

2015-2016 –  Следдипломна квалификация по Европейско право на конкуренцията, Кингс Колидж, Лондон

Следдипломна квалификация

юли 2012 – участие в Световна академия на Алън енд Оувъри, Лондон, Обединено кралство

Професионален опит

2010 – сега Адвокат, Адвокатско съдружие „Спасов и Братанов“

2006 – 2009 – Сътрудник, Адвокатско съдружие „Спасов и Братанов“

2005 – 2006 – Стажант, Адвокатско дружество „Щерев и Мархолев“

Професионално членство

Софийска адвокатска колегия

Езици

Английски

CURRICULUM VITAE

Име

Магдалена Христова Михайлова-Трендафилова

Националност

България

Образование

2007 – Магистър по право, Софийски университет, Юридически факултет

Професионален опит

2008 – сега Адвокат, Адвокатско съдружие „Спасов и Братанов“

2005 – 2008Сътрудник, Адвокатско съдружие „Спасов и Братанов“

2003 – 2005Сътрудник, Адвокатско съдружие „Чернев, Комитова и партньори“

Професионално членство

Софийска адвокатска колегия

Езици

Английски, немски

CURRICULUM VITAE

Име

Мехмед Басриев Яръмкашев

Националност

България

Образование

2013 – Магистър по право, Софийски университет, Юридически факултет

2006 – 2007 – Софийски университет, Политология

Професионален опит

2013 – сега Адвокат, Адвокатско съдружие „Спасов и Братанов“

2008 – 2013 – Сътрудник, Адвокатско съдружие „Спасов и Братанов“

Езици

Английски

ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ

Име

Надя Иванова Хаджова


undefined

Националност

България

Образование

1994 – Магистър по право, Софийски университет, Юридически факултет

Следдипломна

квалификация

2003 – LL.M., Харвардски университет, САЩ

2000 – Magister Juris, Оксфордски университет, Обединено кралство

Професионален опит

2011 – сега – Съветник, Адвокатско съдружие „Спасов и Братанов“

2006 – 2010 – Старши адвокат, Борислав Боянов и Ко

2003 – 2006 – Старши адвокат, Джингов, Гугински, Кючуков и Величков

2000 – 2002 – Адвокат, Правен отдел, Европейска банка за възстановяване и развитие, Лондон, Обединено Кралство

1996 – 1999 – Юрисконсулт, Алфа Банк

Професионално членство

Софийска адвокатска колегия

Езици

Английски

CURRICULUM VITAE

Име

Найден Рашков Райчинов

Националност

България

Образование

2010 – Магистър по право, Софийски университет, Юридически факултет

2006  2008 – Участие в Кръжока по гражданско право към Юридическия факултет на Юридическия факултет на СУ

2005  Участие в ELSA – Европейска асоциация на студентите по право

2004  2007 Участие в Студентски дипломатически клуб към Юридическия факултет на СУ

Професионален опит

2012  сега – Адвокат – Адвокатско съдружие „Спасов и Братанов“

2010  2012 – Адвокат – Адвокатско дружество „Йорданов, Вълков и партньори“

2009  Стажант – Адела Кац; Иво Бояджиев и Васка Караминева – Нотариална и адвокатска кантора

2008  Стажант – Агенция за недвижими имоти „ТониКо“

2007  2008 – Стажант – Адвокатско дружество „Йорданов, Вълков и партньори“ / „Лекс Консултинг“ ООД

2007 – Участие в Годишната среща на Международна организация „Интерелектро“, о-в Егина, Република Гърция

Професионално членство

Софийска адвокатска колегия

Езици

Английски

CURRICULUM VITAE

Име

Владимир Росенов Ташев

Националност

България

Образование

2015 – Магистър по право, Софийски университет, Юридически факултет

Професионален опит

2016 сега – Адвокат, Адвокатско съдружие „Спасов и Братанов“

20142016  – Сътрудник, Адвокатско съдружие „Спасов и Братанов“

2016  Стажант-юрист, Софийски градски съд

Професионално членство

Софийска адвокатска колегия

Езици

Английски, немски

CURRICULUM VITAE

Име

Петър Емилов Дянков

Националност

България

Образование

2010 – Магистър по право, Софийски университет, Юридически факултет

Професионален опит

201 сега – Адвокат, Адвокатско съдружие „Спасов и Братанов“

2011 – Стажант, Отдел „Правен и нормативен контрол“, Ситибанк Н.А. – клон София

2011  Стажант-юрист, Софийски окръжен съд

200 2012 - Стажант, Адвокатско съдружие „Спасов и Братанов“

Международни конференции

Септември 2009 – Открита работна среща, “Правен и икономически анализ в рамките за политиката за конкуренцията”, организирана от българската Комисия за защита на конкурентцията и американската Федерална търговска комисия.

Професионално членство

Софийска адвокатска колегия

Езици

Английски, френски

CURRICULUM VITAE

Име

Цвета Георгиева Мулешкова

Националност

България

Образование

2008 – Магистър по право, Софийски университет, Юридически факултет

Професионален опит

2010 – сега – Адвокат, Адвокатско съдружие „Спасов и Братанов“

2008 – 2010 – Адвокат, Джингов, Гугински, Кючуков и Величков

2006 – 2008 – Стажант, Юридическа кантора „Станев, Митов, Танев“

Професионално членство

Видинска адвокатска колегия

Езици

Английски, руски

ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ

Име

Валентина Веселинова Кръстанова

Националност

България

Образование

2008 – Магистър по право, Софийски университет, Юридически факултет

2009  Диплома “Английско право и право на Европейския съюз” – дистанционно обучение в рамките на четири семестъра, Институт за продължаващо обучение, Кеймбридж

Професионален опит

2010 – сега – Адвокат, Адвокатско съдружие „Спасов и Братанов“

2009 – 2010 – Стажант, Адвокатско съдружие „Спасов и Братанов“

Професионално членство

Софийска адвокатска колегия

Езици

Английски, немски

CURRICULUM VITAE

Име

Васил Чавдаров Хаджов


undefined undefined

Националност

България

Образование

Магистър по право, Софийски университет, Юридически факултет

Следдипломна квалификация

LL. M., Университет Ню Йорк, Юридически факултет

Професионален опит

2003 – сега Съдружник, Адвокатско съдружие „Спасов и Братанов“

2002 – 2003 – Юридически съветник, ЕБВР, Лондон, Обединено кралство

2000 – 2002 – Адвокат, Група за глобално проектно финансиране, Фрешфийлдс Брукхаус Деринджър, Лондон, Обединено кралство

1998 – 2000 Младши юридически съветник, ЕБВР, Лондон, Обединено кралство

Професионално членство

Софийска адвокатска колегия

Адвокатска колегия на щат Ню Йорк

Международни конференции

Участвал е в множество международни конференции (организирани от Юромъни, Флеминг Юръп и други) по правни въпроси, свързани с банково и финансово дело, енергетиката и инфраструктурата

Езици

Английски, руски, японски, френски

Публикации на английски език

Ръководства за корпоративно управление на GLG за 2008, 2009 и 2010 г.; Структуриране на международни секюритизации в България; Ръководства за глобална секюритизация и структурно финансиране на Дойче Банк за 2006 и 2008 г.

 
Антимонополно и конкурентно право
 • Злоупотреба с господстващо положение
 • Картели и Забранени споразумения
 • Разследвания и спорове във връзка с установяване на злоупотреби с господстващо положение
 • Контрол върху концентрациите
 • Обществени поръчки
 • Държавни помощи
Банково право и Финансиране
 • Управление на активи
 • Финансиране на активи
 • Банково право, Финансиране и Спорове, свързани с ценни книжа
 • Деривативи и Структурно финансиране
 • Общо и синдикирано финансиране
 • Регулация на финансовите и инвестиционни услуги
 • Лостово финансиране (Leveraged Finance)
 • Финансиране на малки и средни предприятия
 • Проектно финансиране
 • Разследвания за финансови нарушения и злоупотреби
 • Преструктуриране
 • Обезпечения
 • Капиталови пазари
Корпоративно право, Сливания и Придобивания
 • Търговско право
 • Защита на личните данни
 • Капиталови пазари
 • Съвместни предприятия
 • Сливания и Придобивания
 • Аутсорсинг
 • Фондове за инвестиране на частен капитал Спорове, свързани с преструктуриране и несъстоятелност
Дружествено управление
 • Дружествени спорове и Дружествено управление
 • Защита на лични данни
 • Обществени поръчки и търгове за възлагане на договори
 • Търговска интелектуална собственост
 • Спорове, свързани с защита на права на интелектуалната собственост
Търговско право и несъстоятелност
 • Търговски сделки
 • Несъстоятелност
 • Потребителско право
 • Застраховане
 • Медийно право
Трудово и осигурително право
 • Трудови спорове
 • Възнаграждения за успех
 • Обезщетения
 • Осигурителни Спорове
Процесуално представителство и съдебно разрешаване на спорове
 • Търговски и граждански спорове
 • Административно правораздаване
 • Административно – наказателни спрове
 • Дружествени спорове
 • Вътрешен и международен арбитараж
Проекти и околна среда
 • Енергийно право
 • Възлагане на проектиране и строителство
 • Околна среда
 • Инфраструктура и Транспорт
 • Подземни богатства
 • Химическа промишленост
 • Спорове във връзка с опазване на околната среда
 • Защита на природата
 • Възобновяеми енергийни източници и пречиствателни технологии
 • Отпадъци
Публично и данъчно право
 • Административни договори
 • Българско гражданство
 • Финансови услуги и регулация на застраховането
 • Достъп до информация
 • Държавна собственост
 • Лицензии и разрешения
 • Публични и публично - частни предприятия
 • Процесуално представителство по административни дела П
 • ублично-частни партньорства
 • Държавна помощ
 • Данъчни спорове
Вещно право
 • Строителство на недвижими имоти
 • Лизинг и наем
 • Вещни спорове и спорове, свързани с устройствено планиране
 • Развитие на недвижимата собственост и устройствено планиране
 • Финансиране придобиването на недвижими имоти
 • Инвестиции в недвижими имоти, Съвместни предприятия и Структуриране
 • Обезпечения с недвижими имоти
 • Вещноправно данъчно консултиране

CURRICULUM VITAE


Име

Ина Венциславова Райкова

Националност

България

Образование

2002 – Магистър по право, Софийски университет, Юридически факултет

Професионален

опит

2014 – сега – Адвокат, Адвокатско съдружие „Спасов и Братанов“

2003 – 2014 – директор, дирекция „Регулаторни режими на инвестиционната дейност“, Комисия за финансов надзор

Професионално членство

Софийска адвокатска колегия

Езици

Английски